Reč naša (2003)
Released
15 years ago Mar 15, 2003
Album by
Play in Spotify iTunes rdio
Tracks

1 Na úvod reči... 21
2 2002 3:40
3 Rodina 5:59
4 Stavam sa za... 4:29
5 Medzi rečou I. 52
6 Pozri sa jak ten čas letí 6:18
7 Podzemie 5:30
8 Mezi rečou II. 53
9 Štáťanutí 8:30
10 1 dole 1 nahore 3:12
11 Pri tom istom stole 3:18
12 Mezi rečou III. 28
13 Každá hľadá svoje miesta 5:37
14 3 mená 4 písmená 5:10
15 Neprovokuj! 2:58
16 To dovoľ 4:31
17 ... a na konec reči 48