Rù-Rà (1995)
Released
22 years ago 1995
Album by
Play in Spotify iTunes rdio
Tracks

1 Mairead Nan Cuiread / The Bob Parsons Strathspey 4:43
2 O Ho Na Ribeannan / Sean Truibhas / Faca Tu Saor an T-Sabhaidh 5:05
3 The Old Hags Set: Lucy Cassidy / Ruidhleadh Cailleach / An Drochaid Chluiteach / The Smith of Killiechassie 4:50
4 Nach Fhreagair Thu, Cairistiona 3:55
5 Cum 'Ur Gealladh 4:34
6 'Si Morag 3:55
7 Coill' An Fhasaich 4:03
8 'N Uair Bha Mi Na Mo Mhaighdinn / B'Fhearr Mar a Bha Mi'n Uiridh 3:50
9 Mrs. Mary Stitt 3:44
10 Caillte a Chaoidh 4:32