Gubbdrag: Truculent Ladies (2006)
Released
11 years ago 2006
Album byGubbdrag: Truculent Ladies2006

Album


Play in Spotify iTunes rdio
Tracks

1 Polska efter Pål Karl, Polska efter Artur Lunderg, Grönviken
2 Orsa Brudmarch efter Gössa Anders Andersson
3 Systerpolskor 1 och 2 efter Blecko Anders Olsson, Orsa
4 Systerpolska 4 efter Blecko Anders Olsson, Orsa
5 Lorikspolskan efter Gössa Anders Andersson
6 Orsa vals efter Gössa Anders Andersson
7 Leos gånglåt
8 Mamma Tiinas 50-års vals, Bengts 50-års vals
9 Polska efter Jämt Olle, Orsa. Svartviken, polska efter Evert Åhs
10 Vaggvisa till Herr Lejon
11 Torsmopolskan, Orsa
12 Karl-Olofs polska efter Gössa Anders Andersson
13 Vals efter fadern
14 Polska efter Jämt Olle, Orsa. Pols efter Martinus Helgesen, Elve
15 Väntan. Polska efter Klockare Nyström
16 Matikki reel
17 Polska efter Bränd Jon Larsson, Orsa