Rorate Coeli (2009)
Released
9 years ago 2009
Album by
Play in Spotify iTunes rdio
Tracks

1 Václav Karel Holan Rovenský: Mária, pole vznešené / Maria, thou lofty field , Jana Semerádová 2:39
2 Václav Karel Holan Rovenský: Ach Bože, kterak jsem zasloužila / Oh God, how did I deserve? , Jana Semerádová 4:00
3 Antonín Reichenauer: Cantata ad Montem Sanctum “Que est ista?” , Jana Semerádová 4:51
4 Václav Karel Holan Rovenský: Maria, dej dovolení / Maria, give your consent , Jana Semerádová 3:27
5 Václav Karel Holan Rovenský: Rorate coeli, když svatí proroci / Rorate coeli, when holy prophets , Jana Semerádová 3:01
6 Antonín Reichenauer: Trisonata in D-major, I. Adagio , Jana Semerádová 1:46
7 Antonín Reichenauer: Trisonata in D-major, II. Allegro , Jana Semerádová 1:36
8 Antonín Reichenauer: Trisonata in D-major, III. Adagio , Jana Semerádová 1:13
9 Antonín Reichenauer: Trisonata in D-major, IV. Tempo di Menuet , Jana Semerádová 1:13
10 Jan Dismas Zelenka: Alma Redemption Mater I. Adagio un poco , Jana Semerádová 2:54
11 Jan Dismas Zelenka: Alma Redemption Mater II. Succurre cadenti , Jana Semerádová 2:18
12 Jan Dismas Zelenka: Alma Redemption Mater III. Virgo prius — Larghetto piano sempre , Jana Semerádová 2:28
13 Jan Dismas Zelenka: Adeste fideles (Prague Loreto Carilion, Radek Rejšek) , Jana Semerádová 1:35
14 Antonín Reichenauer: Aria de Adventu “O coeli, rorate” , Jana Semerádová 4:19
15 Václav Karel Holan Rovenský: Ó duše má rozmilá / Oh my beloved , Jana Semerádová 1:28
16 Johann Friedrich Fasch: Sonata for Flute, Two Recorders & Basso continuo in G major, I. Andante , Jana Semerádová 1:48
17 Johann Friedrich Fasch: Sonata for Flute, Two Recorders & Basso continuo in G major, II. Allegro , Jana Semerádová 1:50
18 Johann Friedrich Fasch: Sonata for Flute, Two Recorders & Basso continuo in G major, III. Affettuoso , Jana Semerádová 1:56
19 Johann Friedrich Fasch: Sonata for Flute, Two Recorders & Basso continuo in G major, IV. Allegro , Jana Semerádová 2:55
20 Antonio Caldara: Aria “Quel pargoletto” (from Vaticini di pace) , Jana Semerádová 4:41
21 Václav Karel Holan Rovenský: K Ježíškovi / To little Jesus , Jana Semerádová 4:30
22 Václav Karel Holan Rovenský: Děťátko rozkošné / A darling child , Jana Semerádová 2:24